Twój solidny partner w górnictwie

Już 25 lat

Jakość i oryginalność

potwierdzona patentami

Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o.  powstało w roku 1991. Pierwsza siedziba Zarządu Spółki znajdowała się  w budynku rozdzielni Zespołu Szybu „Maciej” należącego do nieczynnej kopalni Concordia w Zabrzu. W tamtych latach firma zaczęła produkcję wyrobów ze stali na potrzeby górnictwa. Był to okres dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. W 1993 roku wraz z rozwojem produkcji  firma przeniosła swoją siedzibę oraz produkcję na teren przemysłowy po dawnej Kopalni Ludwik w Zabrzu przy ulicy Hagera.

 

Atutem firmy jest wieloletnie doświadczenie w branży górniczej, gwarantujące wysoką jakość produktów i oczekiwania rynku czego dowodem jest m.in. uzyskanie w 2004 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Największym priorytetem firmy jest jej rozwój, inwestycje w badania nad wyrobami górniczymi, ciągłe udoskonalanie swoich produktów oraz wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w ramach zadania dotyczącego dostawy i wdrożenia zintegrowanej podlinii produkcyjnej prętów w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o zautomatyzowaną linię technologiczną do produkcji nowego typu opinki górniczej„ ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, informujemy, że postępowanie zostało rozstrzygnięte.
Najkorzystniejsza oferta: WiR Automation Waryszewski i Rymkowski, 05-840 Brwinów, Falęcin 7
Cena – 566 000,00 zł + VAT

O FIRMIE

Oferta dla górnictwa

Oferta dla górnictwa

Główną dziedziną działalności firmy jest produkcja wyrobów ze stali na potrzeby górnictwa. Atutem firmy jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży górniczej, gwarantujące wysoką jakość produktów i spełniające oczekiwania rynku czego dowodem jest m.in. uzyskanie w 2004 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Największym priorytetem firmy jest jej rozwój, inwestycje w badania nad wyrobami górniczymi, ciągłe udoskonalanie swoich produktów oraz wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

 

W naszej stałej ofercie znajdują się następujące wyroby:

OFERTA

JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Rosnące wymagania Klientów, starania o utrzymanie wypracowanej pozycji

na rynku oraz potrzeba pozyskiwania nowych Klientów wymagają wdrożenia

i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością. Nasz system oparty na normie

PN ISO 9001:2000, ukierunkowany jest na ciągłe doskonalenie jakości  świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów. Zadania wykonywane są terminowo oraz rzetelnie. Dzięki utrzymywanym wysokim standardom usług

w trakcie całej działalności Przedsiębiorstwa nie odnotowano żadnych uwag reklamacyjnych do jakości wytwarzanych produktów. Każdy produkt przed wprowadzeniem na rynek jest dokładnie testowany zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i naturalnych górniczych. O unikatowości i wysokiej jakości produktów świadczy także liczba opatentowanych rozwiązań technicznych, wykorzystywanych w produkcji całego asortymentu.

 

 

LABORATORIUM BADAWCZE

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym laboratorium badawczym, które jest wyposażone w aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie badań

nad nowymi rozwiązaniami, a także pozwalającą na prowadzenie ciągłego monitoringu jakości wytwarzanych produktów i utrzymanie wysokiego jej

poziomu. W ramach Laboratorium funkcjonuje również specjalistyczne stanowisko do badań odporności dynamicznej różnych elementów obudowy górniczej (np. stojaków, kotew, siatek okładzinowych oraz rozpór)

z możliwością pełnej rejestracji parametrów.

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW click

Opinka ścianowa segmentowa zgrzewana OSBW

Opinka ścianowa łańcuchowo-węzłowo-przegubowa OSBW-K Marcel

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej ONBW

Chodnik przeciwpoślizgowy ChPB

Wspornik łukowy obudowy typu B

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW

WYMIARY

· długość dla rozstawu odrzwi do 1.5 m

· szerokość 0.5÷1.0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY do 20 kNm (dla siatki o szerokości 0.5 m)

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy montaż w wyrobisku

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· montaż w obrysie obudowy chodnikowej

· zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy – wstępne zabezpieczenie stropu

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW click

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW click

WYMIARY

· długość dla rozstawu odrzwi do 1,5 m

· szerokość 0,5÷1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY do 20 kNm (dla siatki o szerokości 0.5 m)

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy montaż w wyrobisku

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· montaż w obrysie obudowy chodnikowej

· zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy – wstępne zabezpieczenie stropu

· zwiększenie wydajności pracy przy wykonywaniu obudowy, dzięki skróceniu czasu montażu opinki

· skuteczne zabezpieczenie przed rozpinaniem się siatek

· wyeliminowanie jakichkolwiek czynności związanych ze stabilizacją siatek okładzinowych podczas ich montażu

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW click

Opinka ścianowa segmentowa

zgrzewana OSBW

Opinka ścianowa segmentowa

zgrzewana OSBW

WYMIARY

· długość do 2,0 m

· szerokość do 1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY od 24 ÷ 36 kNm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy montaż w wyrobisku

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· montaż w obrysie obudowy chodnikowej

· zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy – wstępne zabezpieczenie stropu

· połączenia poprzeczne segmentów

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Opinka ścianowa segmentowa zgrzewana OSBW

Opinka ścianowa

łańcuchowo-węzłowo-przegubowa

OSBW-K Marcel

Opinka ścianowa

łańcuchowo-węzłowo-przegubowa

OSBW-K Marcel

WYMIARY

· długość do 2,0 m

· szerokość do 1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY od 24 ÷ 36 kNm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy i bezpieczny montaż opinki z poziomu spągu (spod stropnic obudowy zmechanizowanej)

· osłona czoła ściany

· skrócenie czasu wykonania opinki

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· połączenia poprzeczne segmentów

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Opinka ścianowa łańcuchowo-węzłowo-przegubowa

OSBW-K Marcel

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej

ONBW

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej

ONBW

WYMIARY

· długość do 1,5 m

· szerokość 0,7÷1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY >12,5 kNm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· ·siatka okładzinowa BW z zestawem mocującym

· zabudowa opinki bez konieczności demontażu istniejącej opinki

· bardzo bezpieczny sposób zabudowy

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej ONBW

Chodnik przeciwpoślizgowy

ChPB

Chodnik przeciwpoślizgowy

ChPB

WYMIARY

· długość : 0,5 m; 0,75 m

· szerokość: 0,45 m

· wysokość: 40 mm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· stwarza bezpieczne i wygodne warunki dojścia do i z miejsca pracy na powierzchni i pod ziemią

· cechuje się bardzo dobrą przeciwpoślizgowością w każdych warunkach

· posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża

· do zastosowania zwłaszcza na drogach pochyłych nawet przy pochyleniu do 20°

· trwały, zwłaszcza w wersji ocynkowanej; w tym wykonaniu dobrze widoczny nawet przy słabym oświetleniu

· niezwykle prosty i szybki w montażu i demontażu

· może być wielokrotnie montowany i demontowany bez zmian cech użytkowych

· umożliwia zbudowanie ciągu pieszego przy najniższym możliwym koszcie i przez pracowników niewykfalifikowanych

· konstrukcja chodnika umożliwia montaż ciągu komunikacyjnego na dużych nierównościach podłoża, a także

  ograniczonym zakresie pokonywania zmian kierunku ciągu.

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Chodnik przeciwpoślizgowy ChPB

Wspornik łukowy

obudowy typu B

Wspornik łukowy

obudowy typu B

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

· ośność nominalna 400 kN

· asa wspornika w zależności od wielkości od 15,3-18 kg

· sporniki produkowane są w odmianach dostosowanych do współpracy z obudową o profilu V-25, V-29 lub V-36

· odstawa wspornika dostosowana jest do współpracy z koronkami stojaków SHC i Valent, stojakami ciernymi SV

  produkowanymi przez DEMEX Sp. z o.o. oraz podciągami o profilu V25 i szynowymi

· wsporniki są łatwe w montażu i demontażu

· wsporniki nadają się do wielokrotnego użycia

 

Podstawa stosowana w zakładach górniczych: Pismo WUG nr L. dz. GG/775/0027/96/04417/AS, opinia atestacyjna CMG Komag nr Zakład Badań Atestacyjnych nr 39/A/96

 

OZNACZENIA

· Wspornik B 25 r - wspornik (z obejmą rozbieralną) przystosowany do współpracy z kształtownikiem o profilu V 52

· Analogicznie do innych profili obudowy: Wspornik B 29 r, B 36 r.

 

Wspornik łukowy obudowy typu B

Szyb Maciej

Laureat konkursu "Zabytek Zadbany"

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX przez cały okres swojej działalności dba o swoje zabytkowe pokopalniane budynki. Od roku 2005 DEMEX zaczął realizować duże projekty rewitalizacyjne m.in. Zespołu Szyb Maciej oraz Domu Kawalera i Markowni dawnej Kopalni Ludwik.

 

Działania te zostały docenione również przez ekspertów – w kwietniu 2011 Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” zostało laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” ogłoszonego przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jury konkursu doceniło adaptację maszynowni szybu „Maciej” na cele ekspozycyjne przy poszanowaniu funkcji budynku oraz prawidłowo przeprowadzone prace konserwatorskie.

 

REWITALIZACJA OBIEKTÓW

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.

ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

 

NIP: 648 00 00 373

REGON: 003602998

KRS: 0000137808

KONTO: Bank Śląski nr 62105015881000000200367910

KONTAKT

PRODUKCJA

Krzysztof Opiela

e-mail: k.opiela@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 31

 

Łukasz Migot

e-mail: l.migot@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 20

 

KSIĘGOWOŚĆ

e-mail: ksiegowosc@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 16

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Anna Borowy

e-mail: info@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 10

fax +48 32 271 24 49 w. 12

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kamil Barecki

e-mail: k.barecki@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 14

 

Agnieszka Wagstyl

Agnieszka Święch

tel. +48 32 271 24 49 w. 14

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.