Twój solidny partner w górnictwie

Już 25 lat

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o.  powstało w roku 1991. Pierwsza siedziba Zarządu Spółki znajdowała się  w budynku rozdzielni Zespołu Szybu „Maciej” należącego do nieczynnej kopalni Concordia w Zabrzu. W tamtych latach firma zaczęła produkcję wyrobów ze stali na potrzeby górnictwa. Był to okres dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. W 1993 roku wraz z rozwojem produkcji  firma przeniosła swoją siedzibę oraz produkcję na teren przemysłowy po dawnej Kopalni Ludwik w Zabrzu przy ulicy Hagera.

 

Atutem firmy jest wieloletnie doświadczenie w branży górniczej, gwarantujące wysoką jakość produktów i oczekiwania rynku czego dowodem jest m.in. uzyskanie w 2004 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Największym priorytetem firmy jest jej rozwój, inwestycje w badania nad wyrobami górniczymi, ciągłe udoskonalanie swoich produktów oraz wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jednym ze sztandarowych nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych Spółki była m.in. ochrona, w związku

z planowaną przez Kopalnię Pstrowski likwidacją zachodniej części zakładu górniczego, triasowego poziomu wodonośnego poprzez przekształcenie szybu Maciej w ujęcie wody pitnej.

 

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX przez cały okres swojej działalności dba o swoje zabytkowe pokopalniane budynki. Od roku 2005 DEMEX zaczął realizować duże projekty rewitalizacyjne m.in. Zespołu Szyb Maciej oraz Domu Kawalera

i Markowni dawnej Kopalni Ludwik.

Działania te zostały docenione również przez ekspertów – w kwietniu 2011 Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” zostało laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” ogłoszonego przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jury konkursu doceniło adaptację maszynowni szybu „Maciej” na cele ekspozycyjne przy poszanowaniu funkcji budynku oraz prawidłowo przeprowadzone prace konserwatorskie.

Jakość i oryginalność

potwierdzona patentami

OFERTA

JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Rosnące wymagania Klientów, starania o utrzymanie wypracowanej pozycji

na rynku oraz potrzeba pozyskiwania nowych Klientów wymagają wdrożenia

i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością. Nasz system oparty na normie

PN ISO 9001:2000, ukierunkowany jest na ciągłe doskonalenie jakości  świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów. Zadania wykonywane są terminowo oraz rzetelnie. Dzięki utrzymywanym wysokim standardom usług

w trakcie całej działalności Przedsiębiorstwa nie odnotowano żadnych uwag reklamacyjnych do jakości wytwarzanych produktów. Każdy produkt przed wprowadzeniem na rynek jest dokładnie testowany zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i naturalnych górniczych. O unikatowości i wysokiej jakości produktów świadczy także liczba opatentowanych rozwiązań technicznych, wykorzystywanych w produkcji całego asortymentu.

 

 

LABORATORIUM BADAWCZE

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym laboratorium badawczym, które jest wyposażone w aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie badań

nad nowymi rozwiązaniami, a także pozwalającą na prowadzenie ciągłego monitoringu jakości wytwarzanych produktów i utrzymanie wysokiego jej

poziomu. W ramach Laboratorium funkcjonuje również specjalistyczne stanowisko do badań odporności dynamicznej różnych elementów obudowy górniczej (np. stojaków, kotew, siatek okładzinowych oraz rozpór)

z możliwością pełnej rejestracji parametrów.

Główną dziedziną działalności firmy jest produkcja wyrobów ze stali na potrzeby górnictwa. Atutem firmy jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży górniczej, gwarantujące wysoką jakość produktów i spełniające oczekiwania rynku czego dowodem jest m.in. uzyskanie w 2004 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Największym priorytetem firmy jest jej rozwój, inwestycje w badania nad wyrobami górniczymi, ciągłe udoskonalanie swoich produktów oraz wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

 

W naszej stałej ofercie znajdują się następujące wyroby:

Oferta dla górnictwa

Oferta dla górnictwa

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW click

Opinka ścianowa segmentowa zgrzewana OSBW

Opinka ścianowa łańcuchowo-węzłowo-przegubowa OSBW-K Marcel

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej ONBW

Chodnik przeciwpoślizgowy ChPB

Wspornik łukowy obudowy typu B

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW

WYMIARY

· długość dla rozstawu odrzwi do 1.5 m

· szerokość 0.5÷1.0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY do 20 kNm (dla siatki o szerokości 0.5 m)

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy montaż w wyrobisku

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· montaż w obrysie obudowy chodnikowej

· zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy – wstępne zabezpieczenie stropu

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe BW click

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW click

WYMIARY

· długość dla rozstawu odrzwi do 1,5 m

· szerokość 0,5÷1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY do 20 kNm (dla siatki o szerokości 0.5 m)

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy montaż w wyrobisku

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· montaż w obrysie obudowy chodnikowej

· zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy – wstępne zabezpieczenie stropu

· zwiększenie wydajności pracy przy wykonywaniu obudowy, dzięki skróceniu czasu montażu opinki

· skuteczne zabezpieczenie przed rozpinaniem się siatek

· wyeliminowanie jakichkolwiek czynności związanych ze stabilizacją siatek okładzinowych podczas ich montażu

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Siatki okładzinowe zgrzewane

łańcuchowo-węzłowe BW click

Opinka ścianowa segmentowa zgrzewana OSBW

Opinka ścianowa segmentowa

zgrzewana OSBW

WYMIARY

· długość do 2,0 m

· szerokość do 1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY od 24 ÷ 36 kNm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy montaż w wyrobisku

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· montaż w obrysie obudowy chodnikowej

· zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy – wstępne zabezpieczenie stropu

· połączenia poprzeczne segmentów

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Opinka ścianowa segmentowa

zgrzewana OSBW

Opinka ścianowa łańcuchowo-węzłowo-przegubowa

OSBW-K Marcel

Opinka ścianowa

łańcuchowo-węzłowo-przegubowa

OSBW-K Marcel

Opinka ścianowa

łańcuchowo-węzłowo-przegubowa

OSBW-K Marcel

WYMIARY

· długość do 2,0 m

· szerokość do 1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY od 24 ÷ 36 kNm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· łatwy i bezpieczny montaż opinki z poziomu spągu (spod stropnic obudowy zmechanizowanej)

· osłona czoła ściany

· skrócenie czasu wykonania opinki

· wysoka odporność na oddziaływania górotworu

· połączenia poprzeczne segmentów

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej ONBW

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej

ONBW

WYMIARY

· długość do 1,5 m

· szerokość 0,7÷1,0 m

 

MOMENT ZGINAJĄCY >12,5 kNm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· ·siatka okładzinowa BW z zestawem mocującym

· zabudowa opinki bez konieczności demontażu istniejącej opinki

· bardzo bezpieczny sposób zabudowy

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Zestawy naprawcze opinki chodnikowej

ONBW

Chodnik przeciwpoślizgowy ChPB

WYMIARY

· długość : 0,5 m; 0,75 m

· szerokość: 0,45 m

· wysokość: 40 mm

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

· stwarza bezpieczne i wygodne warunki dojścia do i z miejsca pracy na powierzchni i pod ziemią

· cechuje się bardzo dobrą przeciwpoślizgowością w każdych warunkach

· posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża

· do zastosowania zwłaszcza na drogach pochyłych nawet przy pochyleniu do 20°

· trwały, zwłaszcza w wersji ocynkowanej; w tym wykonaniu dobrze widoczny nawet przy słabym oświetleniu

· niezwykle prosty i szybki w montażu i demontażu

· może być wielokrotnie montowany i demontowany bez zmian cech użytkowych

· umożliwia zbudowanie ciągu pieszego przy najniższym możliwym koszcie i przez pracowników niewykfalifikowanych

· konstrukcja chodnika umożliwia montaż ciągu komunikacyjnego na dużych nierównościach podłoża, a także

  ograniczonym zakresie pokonywania zmian kierunku ciągu.

 

WYKONANIE

· standardowe

· ocynkowane

 

Chodnik przeciwpoślizgowy

ChPB

Chodnik przeciwpoślizgowy

ChPB

Wspornik łukowy obudowy typu B

Wspornik łukowy

obudowy typu B

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

· ośność nominalna 400 kN

· asa wspornika w zależności od wielkości od 15,3-18 kg

· sporniki produkowane są w odmianach dostosowanych do współpracy z obudową o profilu V-25, V-29 lub V-36

· odstawa wspornika dostosowana jest do współpracy z koronkami stojaków SHC i Valent, stojakami ciernymi SV

  produkowanymi przez DEMEX Sp. z o.o. oraz podciągami o profilu V25 i szynowymi

· wsporniki są łatwe w montażu i demontażu

· wsporniki nadają się do wielokrotnego użycia

 

Podstawa stosowana w zakładach górniczych: Pismo WUG nr L. dz. GG/775/0027/96/04417/AS, opinia atestacyjna CMG Komag nr Zakład Badań Atestacyjnych nr 39/A/96

 

OZNACZENIA

· Wspornik B 25 r - wspornik (z obejmą rozbieralną) przystosowany do współpracy z kształtownikiem o profilu V 52

· Analogicznie do innych profili obudowy: Wspornik B 29 r, B 36 r.

 

Wspornik łukowy

obudowy typu B

REWITALIZACJA OBIEKTÓW

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX przez cały okres swojej działalności dba o swoje zabytkowe pokopalniane budynki. Od roku 2005 DEMEX zaczął realizować duże projekty rewitalizacyjne m.in. Zespołu Szyb Maciej oraz Domu Kawalera i Markowni dawnej Kopalni Ludwik.

 

Działania te zostały docenione również przez ekspertów – w kwietniu 2011 Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” zostało laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” ogłoszonego przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jury konkursu doceniło adaptację maszynowni szybu „Maciej” na cele ekspozycyjne przy poszanowaniu funkcji budynku oraz prawidłowo przeprowadzone prace konserwatorskie.

 

Szyb Maciej

Laureat konkursu "Zabytek Zadbany"

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.

ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

 

NIP: 648 00 00 373

REGON: 003602998

KRS: 0000137808

KONTO: Bank Śląski nr 62105015881000000200367910

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Agnieszka Święch

e-mail: info@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 10

fax +48 32 271 24 49 w. 12

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kamil Barecki

e-mail: k.barecki@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 14

 

Agnieszka Wagstyl

e-mail: a.wagstyl@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 14

PRODUKCJA

Krzysztof Opiela

e-mail: k.opiela@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 31

 

Łukasz Migot

e-mail: l.migot@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 20

 

KSIĘGOWOŚĆ

e-mail: ksiegowosc@demex.zabrze.pl

tel. +48 32 271 24 49 w. 16