OSD

Przedsiębiorstwo Górnicze Demex informuje, że kończy działalność koncesjonowaną na dystrybucję i obrót energią elektryczną. W związku z tym nie są realizowane żadne przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa, a także przyjmowane wnioski o przyłączenie. Wszelkie wnioski i pytania odnośnie przyłączenia do sieci energetycznej należy składać do Tauron Dystrybucja pod adresem:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci.
Przyłączenia NC DCC, NC RfG, NC HVDC pod adresem:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/kodeksy-sieciowe- Wskaźniki jakościowe, moc, sprzedawca zobowiązany

- Decyzja zatwierdzająca wymogi ogólnego stosowania(NC RfG)

- Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej